Montare si vanzare contoare Zenner

INTERVENTII NON-STOP
0723590547

Detalii stiri apometre si verificari metrologice

Atentie amenzi de la 1 Ianuarie 2022!
Atentie amenzi de la 1 Ianuarie 2022!
Data: 2021-10-06 12:52:10

Vă anunțăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. 5 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, astfel cum acestea au fost modificate prin Legea nr. 196/2021:

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/244307

“În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit.”.

„Constituie contravenție, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.”